Bliźniacze kroniki pamiątkowe z ręcznym haftem na przedniej okładzinie